print dit artikel

Europese Erfrechtverordening #1

maandag 11 februari 2013 - Gepost in Erfrecht, Europese erfrechtverordening, Publicaties (alle) - door Admin

Had u al eens gehoord van de Europese Erfrechtverordening? Zo niet, geen nood – u bent in goed gezel­schap.

U begrijpt dat de afwikkeling van een nalatenschap met goederen in verschillende landen een knap ingewikkelde zaak kan zijn. Zo is op de vererving van een Frans huis het Franse recht van toepassing, ook al had de overledene de Nederlandse nationaliteit, woonde hij in Nederland en stelde hij een Nederlands testament op.

De Europese Erfrechtverordening brengt daar ver­andering in en dat is goed nieuws wanneer u een huis in Frankrijk heeft. De Veror­de­ning is al sinds ruim een jaar formeel van kracht maar pas met ingang van 17 augustus 2015 zullen de gevolgen daadwerkelijk merkbaar zijn.

Het belangrijkste algemene gevolg is dat de Franse wet niet langer van toepassing hoeft te zijn op uw Franse nalatenschap.

In de periode tot augustus 2017 hebben de betrokken landen (alle EU-landen met uitzondering van Denemarken, het VK en Ierland) de tijd om hun nationale wetgeving aan te passen op de verordening.

De voornaamste gevolgen van de Europese Erfrechtverordening:

  1. De erflater kan (beperkt) beslissen welk recht van toepassing zal zijn op de vererving van zijn nalatenschap. Zo kan hij ervoor kiezen dat het recht  van de staat waarvan hij op het tijdstip van de rechtskeuze of op het tijdstip van zijn overlijden de nationaliteit bezit van toepassing is. Bij gebrek aan rechtskeuze geldt het recht van de ‘gewone verblijfplaats’ van de erflater ten tijde van het overlijden.
  2. De internationale jurisdictie wordt duidelijk. Vastgesteld wordt welke rechter bevoegd is, bijvoorbeeld bij een geschil over de nalatenschap.
  3. Er komt eenduidigheid over de erkenning en tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen en authentieke akten op het gebied van het erfrecht.
  4. Als vierde maar voor u wel een van de voor­naamste, geldt dat er een Europese verklaring van erfrecht wordt geïntroduceerd. Daarmee kunnen erfgenamen en legatarissen in Frankrijk – veel een­voudiger dan nu – hun rechten en bevoegdheden aantonen.

Om nog even terug te komen met de onbekendheid bij professionals: Een korte ronde langs Franse notarissen, afgelopen  leerde vooral dat het Franse notariaat bepaald nog niet bezig is (om niet te zeggen volkomen onbekend is) met de Verordening. “Excusez moi? Le nouveau règlement européen? Eh, non, dat heeft voor ons vást geen gevolgen. Eerst maar eens zien of die wel verenigbaar is met de Ordre pubic”…

Kocht u uw Franse huis omdat de Fransen zo heerlijk traditioneel zijn, dan zit u wat betreft voorlopig dus wel goed. Maar voor wat betreft uw nalatenschap weet ú vanaf nu wel beter…