print dit artikel

EU-Hof: “Franse sociale premies bij verkoop huis onrechtmatig”

donderdag 26 februari 2015 - Gepost in Plus-value en sociale heffingen, Publicaties (alle) - door Admin

[ LET OP HIEROVER IS RECENTERE INFORMATIE BESCHIKBAAR ]

Luxemburg/Parijs – Sinds vandaag is de kans een stuk groter, dat honderden Nederlanders een forse Franse belastingteruggave tegemoet kunnen zien.

Het Europese Hof van Justitie heeft vandaag geoordeeld dat Frankrijk Europese regels overtreedt, door ook bij EU-burgers die onder het sociale stelsel van een andere lidstaat vallen, sociale premies in te houden over inkomsten uit vermogen. Vanaf heden is de kans aanzienlijk groter, dat honderden Nederlanders een forse belastingteruggave uit Frankrijk tegemoet kunnen zien.

Een Europees verdrag bepaalt dat iemand die in het ene EU-land woont maar geld verdient in een ander EU-land, en in dat buitenland ook sociale premies afdraagt, over die inkomsten niet nogmaals premies hoeft te betalen in zijn (EU-)woonland.

In het geval van ene Gerard de Ruyter was dat aan de orde: hij woont in Frankrijk maar geniet lijfrente-uitkeringen uit een Nederlandse bron. Dat inkomen (uit vermogen) is in Nederland onderhevig aan de premieheffing maar ook Frankrijk wenste een flink graantje mee te pikken. Terecht wlogo_curia-1as De Ruyter het daar niet mee eens en hij diende bezwaar in. Hij stelde dat die heffing in strijd is met het beginsel dat (op grond van artikel 13 van EU-verordening nr. 1408/71) de sociale wetgeving van slechts één lidstaat van toepassing dient te zijn. De zaak is door allerlei instanties beoordeeld en belandde na jaren uiteindelijk bij het Europese Hof van Justitie, en dat stelde De Ruyter vandaag in het gelijk.

Vergelijkbaar

Ook de winst bij verkoop van de tweede woning geldt als inkomen uit vermogen. Die winst is in Frankrijk belast. Bij Franse verkopers (althans fiscaal-ingezetenen van Frankrijk) wordt over de winst al sinds jaar en dag 19% procent inkomstenbelasting en een scala aan sociale premies geheven te weten ‘prélèvement social’, CSG, CRDS, et cetera, samen goed voor 15,5 procent. Aldus wordt de belastbare winst in totaal met 34,5% belast.

Bij niet-ingezetenen van Frankrijk (wel inwoner van de EU of Zwitserland) werd alleen de 19% inkomstenbelasting ingehouden; immers kunnen zij ook geen aanspraak maken op bijvoorbeeld een Franse WW-uitkering.

Maar in augustus 2012 veranderde dat plotseling. President Hollande zat ernstig om geld verlegen en zag in al die ‘schatrijke buitenlandse huizenbezitters’ kennelijk een gemakkelijk slachtoffer. Onder het mom van solidariteit en nog wat bedekkende termen, werd in het vervolg van ieders winst 34,5 procent ingehouden.

Tenzij Frankrijk nog een heel knappe list verzint heeft het hof nu een stokje voor de heffing van 15,5% bij niet-Fransen gestoken. Want ook al speelt de verkoop van een tweede woning geen rol in de zaak-De Ruyter en woont de heer De Ruyter in Frankrijk; het principe is gelijk.

Bezwaarschriftprocedure

Zeker betekent deze uitspraak goed nieuws voor veel Nederlandse verkopers. Het is in feite een bevestiging van wat de Advocaat-Generaal van het EU-Hof eind vorig jaar al stelde in haar zogenoemde prejudicieel advies. Sindsdien begeleidden wij al tientallen Nederlanders bij hun bezwaarschrift. Gemiddeld gaat het om zo’n achtduizend euro, met uitschieters tot maar liefst 107 mille.

De Franse fiscus zal zich vast niet zomaar gewonnen geven want deze uitspraak kan het land vele honderden miljoenen kosten. Maar zelfs al legt Bercy zich bij de uitspraak neer, zal het opnieuw aanpassen van de wet, het verwerken van alle bezwaren en dergelijke, nog wel een poosje duren. Overigens zal van spontaan terugbetalen sowieso geen sprake zijn; dat hoeft en kan de fiscus ook niet.

Wie zijn geld terug wil, moet dus te allen tijde bezwaar maken. Op een gunstige uitkomst van zo’n bezwaar kan niemand (nog) een garantie geven, maar dankzij dit arrest is de kans van slagen zonder meer groter.

Wij hebben hebben het Franse ministerie van Financiën vandaag benaderd voor een reactie maar daar hield men zich – niet verrassend, nog op de vlakte.
De Franse fiscus zal zich niet zomaar gewonnen geven want deze uitspraak kan het land vele honderden miljoenen kosten. Maar zelfs al legt Bercy zich bij de uitspraak neer, zal het opnieuw aanpassen van de wet, het verwerken van alle bezwaren en wat dies meer zij, nog wel een poosje duren.

Overigens zal van spontaan terugbetalen sowieso geen sprake zijn; dat hoeft en kan de fiscus ook niet. Wie zijn geld terug wil, moet dus te allen tijde bezwaar maken. Op een gunstige uitkomst van zo’n bezwaar kan niemand (nog) een garantie geven maar dankzij dit arrest is de kans van slagen zonder meer groter.

Mijn advies: volg de media kritisch en neem contact op met een echte deskundige. Ga in geen geval zelf dokteren, wellicht aangemoedigd door het hoopgevende nieuws. Het opstellen van een goed bezwaarschrift is echt specialistenwerk. Hoed u ook voor mooie beloftes en ‘stuntprijzen’. Het gaat om veel geld, úw geld, dat de Franse fiscus in deze barre tijden liever toch voor zichzelf zal houden.

Let op: Dit bericht is algemeen en informatief van aard. Aan de inhoud kan geen enkel recht worden ontleend. Op het moment van lezen kan de inhoud achterhaald zijn door actuele ontwikkelingen (zie ook de publicatiedatum). Neem op basis van deze informatie dus in géén geval besluiten maar neem voordien contact met ons op.