print dit artikel

Een jurist met ‘vuile handen’ (2)

maandag 30 november 2020 - Gepost in Aankoop onroerend goed, Erfrecht, Erven en nalaten, verhuur onroerend goed, Verkoop onroerend goed - door Admin

Deze column verscheen ook in het
magazine Leven in Frankrijk, 2020/6 (winter)

We stelden vast dat meneer A de vier hectare met ‘vu mer’ kocht samen met twee buren, maar dat de kadastrale verdeling nooit werd geformaliseerd. De drie zijn dus onverdeeld eigenaar (en indivision). Dat is lastig, nu bij verkoop van een aandeel in een onverdeeldheid in beginsel alle eigenaars moeten meewerken. Dat A veruit het grootste deel van de grond betaalde maakt daarbij niet uit.

Van 3 naar 10+ beslissers

Eén van de twee mede‑eigenaars blijkt te zijn overleden, terwijl de ander gescheiden is, en ook nog eens failliet. Diens ex‑echtgenote heeft nog een belang in de eigendom. Daarnaast had de overleden mede‑eigenaar maar liefst zeven erfgenamen, met wie allemaal contact zal moeten worden gezocht. Nu maar hopen dat zij ‘on speaking terms’ zijn en dezelfde ideeën hebben over het landje van hun grootvader.

Parallel onderzoeken we een alternatief: om de vereiste medewerking bij verkoop van de onverdeelde eigendom te omzeilen, zou de splitsing alsnog geformaliseerd kunnen worden. Immers, is het totaal eenmaal gesplitst zoals bedoeld in 1985, kan ieder met zijn (deel)perceel doen wat hij wil.

Op zoek naar de grenzen

Maar ook hier doemen al gauw nieuwe complicaties op: het landmeetkundig bureau heeft het dossier na 20 jaar vernietigd. Het hele grondstuk zal dus opnieuw moeten worden ingemeten. Daarnaast beslaat de 2½ hectare van A uit twee gedeelten, waarvan het ene zodanig gesitueerd is dat het alleen via andermans deel toegankelijk zal zijn. Bij splitsing moet dus sowieso een recht van overpad worden gevestigd, wat uiteraard ook medewerking van die mede-eigenaar vergt.

Volgt u het nog? Geeft niet, maar wordt nog veel ingewikkelder.

Jeans en bergschoenen

Hoewel formalisering van de splitsing dus vooralsnog geen soelaas biedt, besluiten we om de landmeter er toch vast bij te roepen. Mijn cliënten willen nu ook weten welke delen hun (groot)vader precies beoogde te verkrijgen. Daarnaast zullen we, in welke vorm er ook verkocht wordt, aan een koper exact moeten kunnen tonen wat hij koopt. Het verrast niet dat de géomètre-expert van toen niet meer bij het bureau werkzaam is maar zijn opvolgers hebben zin in deze uitdagende klus. We spreken af om eerst de situatie ter plaatse te beoordelen. We trekken oude jeans en onze bergschoenen aan en gaan het veld in. En ook dat wordt een avontuur. Wordt vervolgd.

Deze column verscheen ook in het
magazine Leven in Frankrijk, 2020/6 (winter)