Beleid coronavirus

Kantoor Flipse volgt in haar beleid rond het coronavirus (SARS-CoV-2) minimaal de richtlijnen van het RIVM c.q. de overheid.

Reguliere afspraken:

Sinds maart 2020 en tot nader order geldt ook bij ons als uitgangspunt dat afspraken telefonisch plaatsvinden dan wel via video conferencing (Skype, Zoom, Teams e.d). De praktijk wijst uit dat dit – gegeven de door de overheid opgelegde beperkingen en de risico’s op verspreiding van het coronavirus – een goed alternatief vormt.

Mogelijke uitzondering:

Mocht een persoonlijke afspraak naar uw en ons gezamenlijke oordeel noodzakelijk zijn, kan van het bovenstaande worden afgeweken. Denk aan het vereiste van gelegaliseerde aktes of in geval van medische noodzaak.

Bij symptomen die op de aandoening Covid-19 kunnen wijzen, blijft een persoonlijke afspraak evenwel niet mogelijk.

Komt het wel tot een persoonlijke afspraak, verwachten we dat u zich minimaal aan de inmiddels alom bekende richtlijnen vanuit de RIVM houdt; na binnenkomst grondig handen wassen, geen handen schudden et cetera.

Medewerkers van Kantoor Flipse en haar samenwerkingspartners houden zich aan de meest actuele richtlijnen van het RIVM. Desondanks en vooral gezien de grootschaligheid van dit virus, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele negatieve gevolgen voor uw gezondheid na de komst naar kantoor.

Tot slot

Steeds wanneer er nieuwe richtlijnen van toepassing worden zullen wij deze informatie bijwerken. Met de bovenstaande maatregelen proberen wij zo verstandig als mogelijk om te gaan met het voorkomen en terugdringen van het coronavirus. Aarzel niet om telefonisch contact met ons op te nemen wanneer u vragen hebt.

Arnhem, 30 maart 2021