Disclaimer

De inhoud van deze website is uitsluitend informatief bedoeld, zodat hieraan geen rechten kunnen worden ontleend. Kantoor Flipse b.v. houdt zich niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit of zou kunnen voortvloeien uit onvolledig of onjuist gebleken informatie op deze website. Berichten, gegevens of informatie die u via de contactpagina van deze website verzendt wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk. Berichten worden niet versleuteld verzonden.

 

Waarvan akte! (zeer pragmatische oplossing voor aansprakelijksperikelen - gezien op een kermis.)


Waarvan akte!
(gezien op een kermis)

Privacy statement

Wij (Kantoor Flipse b.v.) respecteren de privacy van de bezoekers van onze website. Voor zover u informatie verstrekt wordt deze door ons vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de verwerking van uw verzoek om informatie. U hebt het recht om de informatie op te vragen die wij van u hebben. Die informatie kan op uw verzoek gecorrigeerd of aangevuld worden voor zover zij onjuist respectievelijk onvolledig blijkt te zijn.

 

Wet WWFT:  cliëntenonderzoek en meldingsplicht

 

Sinds 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van kracht. De Wwft integreert de Wet identificatie bij dienstverlening (Wid) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet Mot) en bevat daarnaast enkele nieuwe elementen door de invoering van de Europese derde witwasrichtlijn. Cliëntenonderzoek en meldingsplicht vormen de kern van de Wwft.

De Wwft is onder meer van toepassing op vrije beroepsbeoefenaren, zoals notarissen, advocaten, juridische dienstverleners en belastingadviseurs.

Het cliëntenonderzoek (bron: AFM) is “de beoordeling van het risico dat een onderneming neemt bij het aangaan van een relatie met een cliënt. Een onderneming verricht een cliëntenonderzoek ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Het cliëntenonderzoek kan worden afgestemd op de risicogevoeligheid voor witwassen of financieren van terrorisme van het type cliënt, zakelijke relatie, product of transactie.”

Het cliëntenonderzoek moet ons in staat stellen om:

  • de cliënt te identificeren (dit houdt in praktische zin in dat wij u altijd zullen verzoeken, bij onze eerste afspraak een geldig(e) paspoort of ID mee te nemen)
  • diens identiteit te verifiëren
  • de uiteindelijke belanghebbende te identificeren en verifiëren
  • et cetera – lees HIER verder (externe link naar de AFM)