‘Plus-value’ terugvorderen


De termijn voor bezwaarschriften tegen de Franse sociale premies over 2018, is verstreken.

Verkocht u uw Franse vakantiehuis na 2018 of
heeft u verkoopplannen?

Lees dan verder

Sinds 2019 wordt bij verkoop van het Franse vakantiehuis nog ‘slechts’ 7,5% aan prélèvement de solidarité (solidariteitsheffing) ingehouden*. Dit geldt althans voor niet-Frans ingezetenen binnen de EU, zoals Nederlanders en Belgen.
Tussen 2012 en 2019 hield Frankrijk tot 17,2% aan sociale premies in.

De huidige heffing is niet terug te vorderen. Experts zijn echter van mening dat het wéér gaat om (verkapte) onrechtmatige sociale premies. Ook tegen deze 7,5% wordt dus weer geprocedeerd.

Rechterlijke uitspraken zijn er nog niet maar wanneer u uw Franse maison secondaire in 2019 of later verkocht of verkoopplannen heeft, doet u er goed aan om zich goed te laten informeren.

Graag informeren wij u vrijblijvend zodra zich ontwikkelingen voordoen.

We zullen u niet lastig vallen met reclame of enquêtes. Het kan vele maanden duren alvorens wij u met relevante informatie (kunnen) benaderen want de Franse (en EU) juridische molens draaien vaak nog trager dan de Nederlandse. Blijf over dit onderwerp vooral ook zelf deze site en andere media volgen.

*) Of en zo ja welk bedrag bij u wordt ingehouden, hangt onder meer af van het aantal eigendomsjaren. Hoe langer u eigenaar was, des te lager de belastbare som. Is er inderdaad sprake van een belastbare winst dan wordt die belast met de ’taxe sur la plus-value immobilière’, meestal kortweg ‘de plus-value’ genoemd.

Deze taxe bestaat uit twee elementen namelijk 19% Franse inkomstenbelasting (impôt sur le revenue) en totaal 17,2% aan Franse sociale premies (prélèvements sociaux). Dit zijn de per heden, 2022 geldende percentages.

De 17,2% is voor u niet aan de orde, mits u op het moment van verkoop kunt aantonen dat u valt onder het socialezekerheidsstelsel van Nederland of een andere EU-lidstaat, Zwitserland en nog enkele staten. In dat geval bent u ‘slechts’ 7,5% solidariteitsheffing kwijt, naast eventueel de eerdergenoemde 19% Franse IB.

Wenst u nadere informatie dan nodigen wij u uit om contact op te nemen met ons kantoor. U begrijpt dat aan individuele adviezen kosten verbonden kunnen zijn.