‘Plus-value’ terugvorderen


De termijn voor bezwaarschriften tegen de Franse sociale premies over 2018, is verstreken.

Verkocht u uw Franse vakantiehuis in 2019 of 2020?
Heeft u verkoopplannen?

Lees dan verder

Sinds 2019 wordt bij verkoop van het Franse vakantiehuis, bij niet-Frans ingezetenen zoals Nederlanders en Belgen, in beginsel nog ‘slechts’ 7,5% aan prélèvement de solidarité (solidariteitsheffing) ingehouden*. Eerder werd 17,2% aan sociale premies ingehouden.

Deze 7,5% is vooralsnog niet terug te vorderen maar ook hiertegen wordt inmiddels geprocedeerd. Rechterlijke uitspraken zijn er nog niet maar wanneer u uw Franse maison secondaire in 2019 of 2020 verkocht of verkoopplannen heeft, is het verstandig om zich te laten informeren over de ontwikkelingen.

Graag informeren wij u vrijblijvend zodra zich ontwikkelingen voordoen.

We vallen u niet lastig met reclame, enquêtes of andere flauwekul. Blijf ook zelf deze site en andere media volgen.

*) Of en zo ja hoeveel belasting en heffingen bij u worden ingehouden, hangt onder meer af van het aantal eigendomsjaren. Hoe langer u op het moment van verkoop eigenaar bent, des te lager de belastbare som. Is er inderdaad sprake van belastbare winst dan ziet u dat de ’taxe sur la plus-value immobilière’ uit twee elementen bestaat namelijk 19% Franse inkomstenbelasting (impôt sur le revenue) en totaal 17,2% aan Franse sociale premies (prélèvements sociaux).

Die 17,2% is voor u niet aan de orde, mits u op het moment van verkoop kunt aantonen dat u valt onder het socialezekerheidsstelsel van Nederland of dat van een andere EU-lidstaat, Zwitserland en nog enkele staten. In dat geval bent u ‘slechts’ 7,5% solidariteitsheffing kwijt, naast eventueel de eerdergenoemde 19% Franse IB.

Wenst u nadere informatie dan nodigen wij u uit om contact op te nemen met ons kantoor. U begrijpt dat aan individuele adviezen kosten verbonden kunnen zijn.