Het vererven van een Frans huis (deel 2, slot)

maandag 31 oktober 2022 - Gepost in Erfrecht, Erven en nalaten, Publicaties (alle) - door Isabelle & Vincent

Dit artikeltje verscheen (in licht aangepaste vorm) ook in het magazine Leven in Frankrijk, najaar 2022.

In deel 1 wees ik op het belang van tijdige actie na het overlijden van een dierbare, die (mede-)eigenaar was van Frans onroerend goed. Verwar tijdig alstublieft niet met ‘overhaast’ want natuurlijk moet de eerste schok verwerkt worden.

Als de overledene in Nederland woonde, althans niet in Frankrijk, dan moet de Franse nalatenschap worden afgewikkeld binnen twaalf maanden na het overlijden. Dat lijkt ruim maar vaak blijkt dat er veel moet worden uitgezocht en kan die tijd hard nodig zijn. Afgewikkeld wil zeggen dat de aangifte erfbelasting én de eventuele betaling moeten zijn gedaan. Woonde de overledene in Frankrijk, geldt een termijn van zes maanden. Overschrijding van de termijn leidt in beginsel tot een boete à 10% van het te betalen bedrag, plus heffingsrente à 0,2% per maand, gerekend over de verschuldigde erfbelasting*.

lees meer →

Het (ver)erven van een Frans huis – deel 1 van 2

vrijdag 30 september 2022 - Gepost in Erfrecht, Erven en nalaten, Publicaties (alle) - door Isabelle & Vincent

Dit artikeltje verscheen (in licht aangepaste vorm) ook in het magazine Leven in Frankrijk, zomer 2022.

Wij streven er altijd naar om ook de taaiste onderwerpen op een leesbare manier te bespreken. Wat een doorgewinterd jurist reuze spannend vindt, kan voor normale mensen immers ronduit slaapverwekkend zijn. Liefst beschrijven we een casus uit onze praktijk, combineer we er twee of voegen we ter illustratie een vleugje ‘drama’ toe.

Nu wijken we hiervan af. We sommen wat meer algemene maar zinvolle feiten op, over het Franse huis en ‘de dood’. Niet het gezelligste onderwerp maar het blijkt vaak al een hele geruststelling dat bij zo’n treurige gelegenheid kan worden teruggegrepen op een soort eerste hulp bij erfenissen.
Zoals u wel zult weten gaan bij iemands overlijden al zijn of haar eigendommen en rechten, maar ook de verplichtingen, over op diens erfgenamen. Het geheel van eigendommen en schulden is de nalatenschap of erfenis.

Franse notaris onmisbaar

lees meer →

“Mijn notaris doet niks!”

dinsdag 21 juni 2022 - Gepost in Aankoop onroerend goed, Erven en nalaten, Publicaties (alle), Verkoop onroerend goed - door Admin

Herkent u dat? Vaak verzuchten mijn cliënten dat hun Franse notaris ‘niets’ doet. Aan- of verkoop van onroerend goed, Franse erfenis of testament; het gaat eindeloos traag (of zelfs helemaal niet). Hoe komt dat toch?

Natuurlijk werken niet alle Franse notarissen altijd traag. Spreekt u goed Frans en loopt alles op rolletjes, dan zal ik niet zoveel toevoegen. Lastiger wordt het als de notaris alleen Frans spreekt en u slechts een paar woorden. Een hardnekkige(r) bron van vertraging en miscommunicatie is het verschijnsel dat wat ú heel gebruikelijk vindt, in Frankrijk misschien wel onmogelijk kan zijn. Voeg hieraan toe dat het Franse notariaat tamelijk ‘ontoegankelijk’ is, en ziedaar hét recept voor een moeizame samenwerking.

Een casus:

lees meer →

Death and taxes

donderdag 14 april 2022 - Gepost in Erfrecht, Erven en nalaten, Publicaties (alle) - door Admin

(..) in this world, nothing can be said to be certain except death and taxes”, zo schreef Benjamin Franklin* in 1789 aan zijn vriend, de Franse natuurkundige Jean-Baptiste Le Roy. Bijna tweeëneenhalve eeuw later is het nog een waarheid als een koe.

Schreef ik in de vorige editie heel algemeen over het erven in Frankrijk, ga ik hier wat dieper in op de erfbelasting. Let wel: zo diep als een leesbare column het toelaat. Ik houd het daarom schematisch.

lees meer →

Een huis erven op Planeet Frankrijk

zaterdag 19 februari 2022 - Gepost in Erfrecht, Erven en nalaten, Publicaties (alle), Verkoop onroerend goed - door Admin

Nederland en Frankrijk staan al sinds de oorlog (meestal) zij aan zij in de EU. Nog eens 150 jaar eerder drukte Napoleon zijn stempel op onze rechts­syste­men en bovendien kennen we allebei het zogenoemde Latijnse notariaat. Logisch dat je als gewone sterveling veronderstelt dat het Franse erfrecht ook niet zoveel zal afwijken van het Nederlandse.

Ja, er zijn overeenkomsten, en uitvindingen als de Europese Erfrechtverordening maken het al een stuk eenvoudiger. Maar ‘the devil is in the detail’ en dat kan voor nare verrassingen zorgen als het aankomt op het (ver)erven van een Frans vakantiehuis en de latere verkoop daarvan.

lees meer →
Pagina's:12345